Persoonsvorming en Bildung | Joep Dohmen en Sjoerd Slagter

Hoe kunnen we jongeren helpen om zich hun leven toe te eigenen en hoe kunnen we als leider daarbij rolmodel en gids zijn?

Je bent welkom van 22 tot en met 28 september 2019


Bildung

Bildung als geleide zelfvorming vormt de kern van opvoeding en onderwijs en draagt bij aan de zelfontwikkeling van jongeren. In de huidige tijd een moeilijker opdracht dan ooit.
Hoe maak je onderscheid tussen ware en valse verlangens? Tussen authentiek willen en nep begeertes? Hoe geef je invulling aan de opdracht ‘trouw zijn aan jezelf? Hoe spelen ‘belangrijke anderen’ daarbij een rol? En hoe verhoudt persoonsvorming zich tot burgerschap?
Zelfontplooiing is het resultaat van een dialoog met leiders en gidsen die de weg wijzen. Rolmodellen die het proces van zelfvorming, zowel bij volwassenen als jongeren, leiden. In deze cursusweek staan zowel het proces van leiden als van vorming centraal.

Wat voor soort leider wil je zijn en wat is je pedagogische missie?

Bildung is een belangrijk concept uit de filosofie en gaat over persoonsvorming. Persoonlijkheid is de belangrijkste voorspeller van je toekomst, zoals het lukken van relaties (persoonlijk en zakelijk), het welslagen (succes) van een loopbaan, betekenisvolle sociale rollen en zinvol burgerschap, kortom van een goed en gelukkig leven dankzij de vorming van een autonome en betrokken persoonlijkheid. Overal klinkt de roep om Bildung en dat is geen toeval. 

Dit is de rode draad van deze cursusweek over Bildung en persoonsvorming:

Hoe kunnen we - in contexten van onderwijs, opvoeding en zorg - jongeren helpen om zich hun leven toe te eigenen;

hoe kunnen we leiders (ouders, docenten, schoolleiders, zorgbestuurders en zorgmedewerkers, managers en

topbestuurders) helpen om daarbij een goede gids en leider te worden?

Recentelijke zien we groeiende samenwerkingsverbanden tussen filosofen en mensen uit de onderwijswereld, de zorg en management: pedagogen, leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, zorgwerkers, coaches en leidinggevenden. In onze dynamische en globaliserende context ontstaat een toenemende handelingsverlegenheid.
Joep Dohmen (hoogleraar ethiek) en Sjoerd Slagter (ex voorzitter van de VO-raad) zijn twee filosofen en auteurs met een brede achtergrond op het gebied van de filosofie van actorschap, leiderschap en persoonlijke identiteit. Beiden zijn actief werkzaam aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en het Kenniscentrum Bildung en Persoons-vorming. Zij pleiten voor Bildung als ´geleide zelfvorming´ en ontwikkelen daarvoor een goed opgebouwd en samenhangend, compleet programma. Via voordrachten, hoorcolleges, tekstlezingen, onderlinge dialoog en oefeningen presenteren wij een vormings-programma met het oog op de ontwikkeling van eigen vermogens en doelgerichte verandering. 

Een degelijke en toegankelijke filosofiecursus

Joep Dohmen en Sjoerd Slagter bieden een degelijke én toegankelijke filosofiecursus, waarin we het vormingsvraagstuk benaderen vanuit een filosofische expertise rondom Bildung en persoonsvorming. Bijna alle grote filosofen vanaf Socrates, Plato en Aristoteles, Montaigne en Erasmus, Rousseau, Kant en Von Humboldt, via Michel Foucault, Martha Nussbaum, Peter Sloterdijk tot en met actuele denkers als Biesta, Bransen, Dohmen, Slagter en Sanderse hebben een eigen boodschap over de vraag wie wij zijn en wat we moeten doen om onze persoonlijke en sociale rollen goed te kunnen spelen. Filosofie is behalve kritisch nadenken en analyseren, goed argumenteren en het verbinden van concepten met ervaringen ook en vooral praktische filosofie en als zodanig een zoektocht naar praktische wijsheid. We zullen steeds het gedachtengoed van een of enkele filosofen centraal stellen rondom het thema van de dag.

Het boek: Moderne Bildung

Leidraad voor deze cursus zal het nieuwe boek van Joep Dohmen zijn: Moderne bildung. Hoe jongeren hun leven vorm kunnen geven (verschijningsdatum zomer 2019). alsmede een reader met een selectie van relevante teksten.

Is deze cursus iets voor jou?

Doelgroepen voor deze cursus zijn:

 • bestuurders, rectoren, directeuren, teamleiders en docenten van scholen, zowel in PO, VO als MBO en alle scholen die staan voor de uitdaging om werk te maken van onderwijsdoelen als ‘socialisatie’ en ‘persoonsvorming’;
 • bestuurders en managers uit overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven die verdieping zoeken via de filosofie van persoonlijke vorming, actorschap en moreel leiderschap;
 • bestuurders, managers uit de zorg en de kinderopvang (´van opvang naar vroege vorming´) die geloven in het versterken van persoonlijke weerbaarheid.


Joep Dohmen voor boeken
Joep Dohmen

Joep Dohmen is voormalig hoogleraar Wijsgerichte en Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is Lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, Hoofd van het Kenniscentrum Bildung en Persoonlijkheid aldaar, en bekend auteur.
Joep Dohmen heeft al vele cursussen verzorgd op de Academie op Kreta. Zowel over levenskunst (voor particulieren) als over Leiderschap (voor managers en bestuurders). Lees in het gastenboek hoe de deelnemers dat hebben ervaren.
Lees hier meer over Joep Dohmen.

Untitledjoerd Slagter aankijkend
Sjoerd Slagter

Sjoerd Slagter is voormalig Voorzitter van de Raad voor Voortgezet Onderwijs (VO-raad) en mede oprichter van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Hij is een ervaren topbestuurder in onderwijs en zorg, docent filosofie en auteur. 
Lees hier meer over Sjoerd Slagter 

Vraag het essay van Joep Dohmen aan

Joep Dohmen schreef onlangs (oktober 2018) een essay over Bildung en persoonsvorming. We sturen je dit essay graag toe als pdf. Stuur daarvoor een mailtje naar

vrij worden

Weekprogramma

Voorlopig programma:
Algemeen. We streven naar een interactief, rijk en stevig programma waarin beide docenten elke dag twee onderdelen van elk 1,5 uur zullen verzorgen. In en rondom deze voordrachten maken we veel ruimte voor werkgroepen, tekstlezingen en oefeningen. Het dagelijks programma omvat tevens documentaires, speelfilms, wandelingen, uitstapjes (zwemmen), lunchpauzes en rijke diners (waaronder een diner pensant). 

Joep Dohmen en Sjoerd Slagter werken aan een definitief weekprogramma. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur een kort mailtje naar  en u wordt (vrijblijvend) op de hoogte gehouden. 

zondag: ontvangst

De cursus begint op zondag op Villa Dio Petres om 16.00 uur. Met een smakelijke ontvangst, een doorkijk op de week, een kennismaking met elkaar en de docenten en een korte presentatie over Kreta. Aansluitend diner.

Maandag

Introductie Bildung en persoonsvorming.
Algemene inleiding op het thema van de week.
Kleine geschiedenis van de vormingsfilosofie. Bespreking van het Bildungsconcept en de vraag: wat betekent het om een mens te vormen? Hoe kan iemand zich zijn/haar eigen leven toe-eigenen? ‘Mental space psychology’. Uiteenzetting van het moderne zelf- en mensbeeld.

Dinsdag

De leefwereld van jongeren. 
Vervolg Bildung/persoonsvorming. Toespitsing op enerzijds bewuste cognitieve, autonome persoonsvorming, intrinsieke motivatie. Verkenning van de symbolische orde en rol Ander bij onbewuste persoonsvorming.
(Overgang naar) een schets van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen in een posttraditionele samenleving (markt, media en technologie). Individualisering, verlies van gemeenschap en traditie, op weg naar nieuwe binding. De stand van het onderwijs, ontwikkelingen in opvoeding en zorg. Invloed van sociale media, de beeldcultuur en de versnellingen van het levenstempo. Gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe gemeenschap.

Woensdag

Morele persoonsvorming: authenticiteit (‘jezelf zijn’) en karakter (de vorming van karakter en deugd).
Wat betekent het om jezelf te zijn? Over ware en valse verlangens, de stem van het hart, de correctie door de rede; narratieve identiteit en (gebrek aan) een moreel vocabulaire. De ethiek van de authenticiteit van Rousseau tot en met Charles Taylor en Hartmut Rosa.

Terugkeer van de deugdethiek van Aristoteles via MacIntyre, Paul van Tongeren en Wouter Sanderse. Hoe verloopt karaktervorming? Oefeningen met voorbeeldfiguren (‘significant others’). Bespreking van concrete deugden als zelfrespect, moed en empathie.

Donderdag

Burgerschap, socialisatie, verantwoordelijkheid en zorg.
Het actuele debat gaat over de mogelijke invulling van burgerschap, engagement en sociale verantwoordelijkheid. Persoonsvorming hier opgevat als relationele autonomie vanuit een zorgconcept. Wat is goede zorg? Waarnaar verwijst goed burgerschap? Over de rol van de organisatie, de school, de instelling bij hun eigen pedagogische opdracht. Gesprek over de deugd verantwoordelijkheid en omgaan met kwetsbaarheid.

Vrijdag

Moderne autoriteit. Geleide zelfvorming via leiderschap, docentschap, ouderschap, coaching.
De teloorgang van de klassieke autoriteit. Over de overgang van een dwanghuishouding naar een overleghuishouding. Spanning tussen disciplinering en zelfdiscipline. Waarin schuilt het nieuwe leiderschap van Bildung als geleide zelfvorming? Hoe ontwikkelen we een anti-autoritair en anti-paternalistisch, overtuigend leiderschap? Concrete voorbeelden via bespreking van best practices, vakmanschap en oefeningen in de morele ruimte.

Afsluiting: collectieve evaluatie en slotdiner.

Zaterdag

Laatste ontbijt.

Datum 

Je bent welkom van 22 tot en met 28 september 2019.

Je kamer

Kies voor het gezellige dorpspension Argyro óf voor de luxere zeer rustig gelegen Villa Dio Petres. Voor Villa Dio Petres geldt een meerprijs van € 60 à €120 op de cursusprijs.
Ga voor alle details naar alle info over je kamerkeuze.

Prijzen

De prijzen zijn € 2.995,-- per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer, € 3.055,-- voor de eenpersoonskamer en € 3.115,-- per persoon bij één persoon op een tweepersoonskamer. Dit is een (bijna) geheel verzorgde week inclusief zes overnachtingen.

Prijs transfers van en naar de luchthaven Heraklion
We halen je op van (de luchthaven van) Heraklion en brengen je naar (de luchthaven van) Heraklion voor € 40,-, per persoon, enkele reis. Het is een rit van een uur. Een taxi kost € 75 à € 100 enkele reis.Je kunt ook de regionale bus nemen naar Agios Nikolaos. Die kost € 7,70. Dat kan echter niet op alle tijdstippen. Bij boeking krijg je alle verdere informatie.

Deelnemers betalen en regelen vluchten zelf.

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het minimaal aantal deelnemers is 6 en het maximum is circa 12.  

Maak je belangstelling kenbaar

Omdat het weekprogramma nog niet klaar is, kun je er voor kiezen om nu je belangstelling kenbaar te maken met een mailtje naar . Dan word je vrijblijvend op de hoogte gehouden.

Reserveer voor de cursus 'Persoonsvorming en Bildung'. 

Reserveer nu (vragen met * zijn verplicht in te vullen).
 1. Je e-mailadres:*
  Je e-mailadres eindigt op @yahoo.com. De ervaring leert dat ons systeem je reservering dan niet goed verwerkt. Gebruik a.u.b. een ander mailadres of stuur een mailtje naar info@evdaimonia.com. Dankjewel.
 2. Geen e-mailadres gebruiken dat eindigt op @yahoo.com. De ervaring leert dat ons systeem je reservering dan niet goed verwerkt. Als je geen ander e-mailadres hebt, stuur dan een mailtje naar info@evdaimonia.com Dankjewel.
 3. Je naam:*
  Voer alstublieft uw naam in.
 4. Man of vrouw?

  maak aub een keuze
 5. Je straat en huisnummer:*
  Voer alstublieft uw adres in.
 6. Postcode én woonplaats:*
  Voer alstublieft de postcode en plaats in
 7. Geboortedatum*
  / / Graag invullen
 8. Je telefoonnummer:*
  Invalid Input
 9. Aantal personen:
  Geef alstublieft het aantal gasten aan.
 10. Bij meer personen: graag de gegevens van de andere gast(-en): naam, - e-mailadres, adres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum
  Invalid Input
 11. Is vervoer van/naar de luchthaven van Heraklion gewenst? Alleen mogelijk tot max. 3 dagen vóór de aanvangsdatum en tot max. 3 dagen ná de einddatum)

  Geef alstublieft aan of vervoer gewenst is.
 12. Waar gaat je kamervoorkeur naar uit?  Invalid Input
 13. Op welke plek wil je verblijven? Zie 'Je kamer' bij 'Meer info'.


  Invalid Input
 14. Er is geen lift aanwezig. Wil je daarom een kamer op de begane grond?

  Invalid Input
 15. Er zijn in de omgeving weinig kamers beschikbaar. Zou je eventueel een kamer met een andere cursist(e) willen delen? Dat is uiteraard goedkoper.


  Invalid Input
 16. Zou je willen aangeven hoe je ons gevonden hebt?
  Invalid Input
 17. Opmerkingen.
  Invalid Input
 18. Als je iets om medische of principiële redenen absoluut niet kunt eten, kun je dat hier opgeven. Veganistisch is niet mogelijk.
  Invalid Input
 19. *
  VOER HET NUMMER NOGMAALS IN.