Wat is de mens? | Daan Roovers

‘Mens. Wees mens. Denk als mens’.

Dit was de formulering van Multatuli. Hij beschouwde dat niet als een vanzelfsprekend gegeven, maar zag het als een opdracht aan ons allen: wij, strevende en struikelende wezens.

‘Ik geloof, dat ik geen instinct heb voor heldenmoed en heiligheid. Wat mij interesseert, dat is mens te zijn’, aldus hoofdpersoon dokter Rieux in de weergaloze roman De pest van de Franse schrijver en denker Albert Camus.

Maar wat betekent dat precies: mens zijn? Het is een van de belangrijkste vragen uit de geschiedenis van de filosofie.

Je bent welkom bij Daan Roovers van 27 september tot en met 3 oktober 2020.

Aan de hand van verschillende filosofische auteurs bespreken we tijdens de vijf dagen op Kreta vijf mogelijke antwoorden op de vraag 'wat is mens zijn?'.

  • zijn we van nature goed (Rousseau)?
  • Zijn we in de eerste plaats denkende wezens (Plato, Arendt)?
  • Zijn we morele helden (Camus)?
  • Zijn we regisseur over ons eigen bestaan (Nietzsche)?
  • Zijn wij ons brein (Descartes & Dennett)?

Wie is Daan Roovers?

Daan Roovers is filosoof, docent publieksfilosofie (UvA), programmamaker bij omroep Human. Lees hier meer over Daan Roovers.

Maak je belangstelling kenbaar!

Op dit moment is er nog niet meer bekend. Als je als eerste vrijblijvend een e-mail wilt ontvangen als het weekprogramma en de prijs e.d. bekend zijn, stuur dan een mailtje met als onderwerp 'belangstelling voor Daan Roovers' naar