Levenskunst, Bildung, bloemen, sneeuwtoppen en wandelen | Joep Dohmen

Joep Dohmen verzorgt al wandelend een week vol praktische filosofie. Over alle belangrijke thema's van het leven. Na deze filosofische wandelweek kijk je met andere ogen naar je leven.

In deze cursusweek ga je er iedere dag op uit naar een fascinerende plek op Oost-Kreta en maken we iedere dag een wandeltocht. Het zijn lichte wandelingen van een paar uur. Iedereen die van wandelen houdt en goed 'ter been' is, kan het.

Omdat je op de mooste plekken komt, heb je een maximale kans om de stof te herkauwen. Daarmee kun je het je langzaam eigen maken. Het onderwerp levenskunst zal je na deze cursus blijvend bezighouden en je zult met andere ogen kijken naar je eigen leven!

Je bent welkom van 5 tot en met 12 april 2020.

Voor wie is deze week geschikt?

Deze cursusweek is geschikt voor iedereen die van zijn/haar leven een kunstwerk wil maken. Een bijzondere opleiding of voorkennis is niet nodig. Wel een gezonde belangstelling voor filosofie. Zowel beginnende enthousiastelingen als gevorderden in de filosofie komen aan hun trekken. Joep Dohmen is als geen ander in staat om diepgaande filosofie van betekenis én eenvoudig te maken voor je leven van alledag.

Op dit moment is nog niet bekend wat de zwaarte van de wandelingen gaat worden.

De meeste mensen leven naar hun einde toe, maar niet zo dat hun levensinhoud zich langzaam ontvouwt en in die ontvouwing hun eigendom wordt. Ze leven als het ware uit zichzelf weg, ze verdwijnen als schimmen wier onsterfelijke ziel verwaait. En geen enkele vraag naar hun onsterfelijkheid jaagt hen angst aan. Want voordat ze sterven, zijn ze al vervloeid in het niets.’ Sören Kierkegaard

Het leven als reis

Levenskunst gaat over de kunst om op basis van een eigen houding een zinvol leven te leiden. Zonder zo’n houding glipt het leven als water door onze vingers. Deze week gaat over het leven als reis. De reismetafoor is heel geschikt om na te denken over ons leven. Waarover gaat het eigenlijk in ons leven: over de reis, het doel, of over allebei?

In deze week ligt er nog sneeuw op de toppen van de bergen. De beken stromen nog, vol helder water en de bloemen komen uit. Dat levert prachtige plaatjes op.

bloemen

sneeuw 3

bloemen5


Joep Dohmen: 'Er is onvoorstelbaar veel veranderd en in mogelijkheden verbeterd de laatste decennia. Maar zijn wij er zelf als mens ook zo op vooruitgegaan?

Is onze eigen instelling, onze levenshouding, onze mindset ook zo ‘onvoorstelbaar’ ten goede veranderd? Hebben we onszelf ook verbeterd? Kunnen we bijvoorbeeld beter denken? Zijn onze oordelen beter geworden? Zijn we empathischer geworden? Hebben we goede gewoontes ontwikkeld zoals geduld of moed of prudentie? Kunnen we omgaan met tegenslag? Weten we beter wat we willen? Kortom: hoe hebben wij intussen ons zelf ontwikkeld?

De afgelopen twintig jaar heb ik me als hoogleraar ethiek vooral beziggehouden met praktische filosofie. Ik ontdekte dat filosofie niet primair gaat over onbegrijpelijke abstracties van ivoren toren denkers. Integendeel: filosofie is van oorsprong: de zoektocht naar praktische wijsheid. Filosofie is primair levenskunst of Bildung. De oude Griekse en Romeinse denkers wilden de mensen leren leven. Mijn hele werk, al mijn boeken gaan over levenskunst, over vorming, over bildung en over deze vraag:

Hoe kan de moderne filosofie, op een niet-paternalistische manier, mensen helpen om hun eigen identiteit te ontwikkelen, om moreel actor te zijn en het eigen leven een geslaagde vorm te geven als mens, als partner, als professional, als vriend of collega en tot slot als burger en wereldburger?

levenskunst 2020 2

De klassieke Oudheid kende het begrip paideia, als aanduiding van een reeks pedagogische modellen voor een goed leven. De klassieke filosofen hadden tal van scholen met een eigen vormingsprogramma: De Academie van Plato, Het Lyceum van Aristoteles, De Tuin van Epicurus en De Stoa van de stoïcijnen. Je ging naar zo’n school al naar gelang je voorkeur voor een bepaalde oriëntatie.

Plato bepleitte de oriëntatie op het absolute Goede: er moet toch iets zijn dat boven het alledaagse uitgaat, waarvoor we het allemaal doen.
Aristoteles verdedigde karaktervorming: je moet leren om deugden en goede gewoontes te ontwikkelen zoals geduld, moed, matigheid en rechtvaardigheid. Epicurus vond dat je vooral moest leren omgaan met de vele verlangens die we hebben. Hij pleitte voor gematigd genot en daarmee gemoedsrust. De Stoïcijnen stonden voor autonomie, opgevat als een specifiek soort mindfulness: je moet heel goed weten waar je wel en geen macht over hebt, anders loop je je ongeluk tegemoet.

levenskunst 2020 4

Daarna kwam de christelijke vormingsleer van geloof, hoop en liefde. Rond 1300 stelde de middeleeuwse mysticus Meester Eckhart dat de taak van de mens is om zich te vormen naar het beeld van God, imago Dei, in het Duits nach dem Bilde Gottes.

En hier hebben we het woord Bild eindelijk te pakken. De Middelhoogduitse woorden in deze context zijn bilidari en bildunga, daarin herkennen we de stam van het woord Bildung. Bildung betekent dus oorspronkelijk: vormen naar een voorbeeld. Bij Eckhart was Bildung nog een theocentrisch project: vorming naar het beeld van God.
Welnu: sinds de moderne tijd en het werk van Montaigne en Descartes is gaandeweg deze premoderne opvatting dat de mens geschapen wordt naar het beeld van God, of dat hij moet leven in overeenstemming met de natuur, langzaam naar zeker verlaten.

De kosmos, de natuur of God worden niet langer als maatgevend beschouwd en staan niet langer model voor de ontwikkeling van de mens.

levenskunst 2020 6

Vanaf de moderne filosofie komt de mens zelf centraal te staan. De radicale consequentie hiervan voor de mens zelf is dat je, als je eenmaal geboren bent, niet vanzelf mens wordt, maar dat je daarvoor een ontwikkeling moet doormaken.

Sinds de Verlichting moeten wij ons eigen plan trekken.

En sinds de Romantiek komt daar nog eens de notie van verschil bij. Immanuel Kant pleitte voor mondigheid en autonomie, dankzij de rede. Rousseau pleitte voor authenticiteit en de stem van het hart. Ieder mens is uniek en moet op zijn eigen waarachtige manier zijn eigen vorm proberen te vinden'.

Kortom: Bildung is een emancipatieproject en betekent de opdracht dat je jezelf probeert te ontwikkelen en te verbeteren.

In deze cursusweek zal Joep Dohmen aan de hand van dag-thema's je begeleiden in die ontwikkeling in je persoonlijk leven.

Vraag het weekprogramma aan!

Joep Dohmen werkt op dit moment aan het weekprogramma. Toon je interesse door een mail te sturen naar en we houden je op de hoogte. Zodra de prijs bekend is sturen we je een bericht dat er geboekt kan worden. Vrijblijvend uiteraard.

 

 

levenskunst 2020 14

katharo

Datum

Je bent welkom van 5 tot en met 12 april 2020

Je kamer

Kies voor het gezellige dorpspension Argyro óf voor de luxere zeer rustig gelegen Villa Dio Petres. Bij boeking voor 1 januari 2018 is Villa Dio Petres zonder meerprijs. Ga voor alle details naar alle info over je kamerkeuze.

Prijzen

De prijzen zijn nog niet bekend.

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het minimaal aantal deelnemers voor deze cursus is 8 en het maximum is 16 deelnemers.

Gastenboek

Lees de ervaringen van eerdere gasten van levenskunst-cursussen van Joep Dohmen zijn gastenboeken van 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

Wie is Joep Dohmen?

Lees hier meer over Joep Dohmen.

Maak je belangstelling kenbaar!

Er kan voor deze cursus nog niet geboekt worden. Stuur een mail met de tekst 'belangstelling Joep Dohmen 2020' naar en we houden je vrijblijvend op de hoogte.