DEZE ACTIVITEIT VOND PLAATS IN HET VERLEDEN. U BENT IN ONS ARCHIEF.

Een bijzondere cursusweek voor bestuurders, managers, interim-managers, leidinggevenden en senior staffunctionarissen. De cursus is ontwikkeld voor hen die veel invloed hebben op de samenwerkingscultuur in organisaties. Ze dragen daarmee een grote verantwoordelijkheid. Hoe geeft u vorm aan die verantwoordelijkheid én hoe blijft u trouw aan uzelf?

leiderschap filosofie

'Van succesvol naar betekenisvol leiderschap in vloeibare tijden'

Deze thematiek wordt op een unieke manier bij de kop gepakt door de combinatie van twee bijzondere en inspirerende hoogleraren. De werelden van de filosofie en levenskunst (prof. dr. Joep Dohmen) én co-creërend organiseren en veranderen (prof. dr. André Wierdsma) komen bij elkaar en vormen samen een krachtige inspiratiebron.

De cursus biedt inzicht, inspiratie en handvatten om de deelnemers te verrijken met inzichten uit 2500 jaar filosofie/levenskunst én nieuwe perspectieven op organiseren.

Download hier het complete weekprogramma als pdf-document.

Vraag de afscheidsrede van André Wierdsma aan
In zijn emeritaatsrede reflecteert André Wierdsma op uitdagingen voor leiders die waarde willen creëren voor alle betrokkenen. Hoe doe je dat in een tijd die wordt getypeerd als vloeibare moderniteit vanwege de toenemende tijdelijkheid en de praktijk van organiseren in (tijdelijke) netwerken? Het is een pleidooi voor een cultuur van vrijmoedig spreken en ondersteunend leiderschap. Onder aan deze pagina kunt u zijn rede opvragen. 

AndreJoep700

Joep Dohmen                                                             André Wierdsma

'Waar staat u voor?'

Vloeibare en onzekere tijden
Het tempo waarin beslissingen genomen moeten worden neemt toe terwijl de complexiteit en onzekerheid groot is. Vaste vormen worden vloeibaar. Organisaties worden meer en meer netwerken. Flexibiliteit wordt steeds belangrijker om economische weerbaarheid te realiseren. Ook binnen organisaties wordt de logica van de markt steeds dominanter. Deze ontwikkelingen hebben hun impact op zowel het zakelijke als het privé domein. Veerkracht en vitaliteit zijn cruciaal om als verantwoordelijke steeds weer waarde toe te voegen. Hoe houdt u koers als wendbaarheid gevraagd wordt? Waar staat u voor?

herder716180mettekst

Leidinggeven aan anderen vraagt dat je je eigen leven pro-actief vormgeeft. Van verantwoordelijken voor de organisatie mag verwacht worden dat ze dienen én deugen. Dienen doordat ze zich inzetten voor een systeem dat ‘groter’ is dan henzelf. Deugen omdat ze in de wijze waarop samenwerken vorm krijgt als rolmodel functioneren. Leiderschap vraagt om vrijmoedig spreken en koers vanuit eigen opvattingen en waarden. Dit vraagt een doorleefd inzicht in de waarden die leidend zijn bij de invulling van het eigen levensproject.

'Vanuit welke morele horizon geeft ú vorm aan uw verantwoordelijkheid? Welke waarden of deugden zijn voor u essentieel?'

De praktische filosofie van levenskunst biedt een rijke bron van oriëntatiepunten en inzichten in hoe dilemma’s hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Het dominante management-vertoog op basis van maakbaarheid en controle vraagt dringend om aanvulling. Het co-creërend organiseren en samenwerken is verankerd opvattingen rond begrensde autonomie. Uitgangspunt is ruimte en respect voor vakmanschap én begrenzing op basis van gedeelde doelen en waarden. Begrenzing vanuit co-creatie biedt op paradoxale wijze ruimte. Zelfsturing tegen de achtergrond van hiërarchie resulteert veelal in onzekerheid en afhankelijkheid.

'Hebt u de morele moed en emotionele rijpheid om uw plek te durven nemen?'


Hoe creëert u als leidinggevende, senior staffunctionaris of professional een context waarbinnen medewerkers worden uitgedaagd én worden ondersteund? Vanuit welke morele horizon geeft ú vorm aan uw verantwoordelijkheid? Welke waarden of deugden zijn voor u essentieel? Hoe hanteert u de verschillende perspectieven van belanghebbenden binnen de organisatie? Welke opvattingen over mensen en samenwerken zijn sturend in uw optreden? Hoe combineert u co-creatie met transparante inzet van macht? Hebt u de morele moed en emotionele rijpheid om uw plek te durven nemen? Hoe bepaalt u koers in uw privé leven én in uw rol als leidinggevende?

'Deelname is een investering in uw wens het eigen leven vorm te geven op basis van doorleefde opvattingen en waarden én inzicht in de rol die u waarmaakt in de organisatie'


Deze vragen zijn leidend in een week waarin reflectie, dialoog en wederzijdse inspiratie centraal staan. De intensieve cursus (maximaal twaalf deelnemers en twee hoogleraren) biedt inzichten en handvatten voor nieuwe handelingsperspectieven. De kwaliteit van de docenten en deelnemers, de ruimte voor dialoog en verdieping én de locatie van de cursus zijn uniek. Deelname is een investering in uw wens het eigen leven vorm te geven op basis van doorleefde opvattingen en waarden én inzicht in de rol die u waarmaakt in de organisatie.

diopetresvoorsite

De cursuslocatie Villa Dio Petres
Villa Dio Petres bevindt zich nabij de dorpen Kroustas en Kritsa op Oost-Kreta, en is genoemd naar het landgoed waarop het staat en dat al eeuwen Dio Petres (twee rotsen) heet. De cursuslocatie ligt zeer rustig en biedt een adembenemend uitzicht over de bergen en de baai van Mirabello.Villa Dio Petres ligt hoog, waardoor u altijd geniet van de koelte.

dp

Aanpak
De cursus onder leiding van de twee gepassioneerde hoogleraren verloopt volgens een ritme van interactieve inleidingen, individuele reflectie, onderlinge consultatie, filmbespreking en dialoog. De omgeving nodigt uit om te vertragen en vragen op te pakken waar u vaak niet voldoende aan toe komt. Het programma is inhoudeljk pittig met bijna alle dagen vier colleges overdag en een avondprogramma met een reflectief karakter: dialoogsessies en/of filmbesprekingen. Met filmfragmenten wordt een thema indringend zichtbaar gemaakt. Het ontwerp van de week biedt voldoende ruimte voor de vertaalslag naar het eigen leven en de eigen functie.

Reader
Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een reader thuis gestuurd. Daarin staan (filosofische en andere) teksten die in de cursus behandeld zullen worden. De reader is bedoeld als smaakmaker. Niet als verplichte leeskost. Zonder het lezen van de reader kunt u de cursus (uiteraard) ook goed volgen.

Voor wie?
Deze cursusweek is bedoeld voor bestuurders, managers, leidinggevenden en senior staffunctionarissen. In uw werk hebt u sterke invloed op de vormgeving van de samenwerking in de organisatie. U heeft minimaal 10 tot 15 jaar werkervaring. De fase van problemen oplossen ligt achter u. In uw huidige positie wordt uw visie en uw eigen optreden steeds bepalender voor uw effectiviteit. De huidige realiteit vraagt dat u kleur bekent in de wijze waarop u dilemma’s hanteerbaar maakt in een specifieke context. Vanuit deze doorleefde ervaring kiest u om in uzelf te investeren. U wilt uzelf laten uitdagen en vanuit nieuwe perspectieven naar uw bijdrage in de organisatie kijken. U wilt betekenisvol zijn en niet alleen maar succesvol.

Voor een beperkte en selecte groep
De cursus gaat door bij een minimum aantal van 8 gasten. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 12.

Wij verzoeken u naast, tegelijkertijd met, uw reservering per email een kort overzicht van uw opleiding, huidige functie en relevante werkervaring te beschrijven. Stuurt u dit aub naar
Er wordt door de docenten contact met u opgenomen om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen, mogelijk vragen te beantwoorden, met als doel om een gebalanceerde groep te krijgen.

Prijs
De prijzen zijn vanaf € 2.640,-- per persoon voor een gedeelde tweepersoonskamer tot € 2.751,- per persoon voor een tweepersoonskamer voor alleengebruik. Dit is inclusief een geheel verzorgde week, exclusief vlucht. De prijs voor de transfers van en naar Heraklion is € 35,-- enkele reis, per persoon.
Btw is niet van toepassing (op basis van de reisbureauregeling).
Download alle precieze prijzen en algemene informatie of ga naar de voorwaarden.

Periode
U bent welkom van 22 tot en met 28 mei 2016.

Pension
pension
U verblijft in een eenvoudig Grieks pension in het gezellige bergdorp Kritsa. De bedden zijn comfortabel. De engels sprekende gastvrouw Argyro (dat is haar voornaam) zal u professioneel en met warmte verzorgen.

PE, DI en de Belastingdienst
In het kader van ‘permanente educatie’ PE en ‘duurzame inzetbaarheid’ DI van mensen, bestaan er bij bedrijven en organisaties diverse regelingen om cursussen in te zetten voor uw eigen ontwikkeling. Deze cursus staat niet op de standaardlijsten van PE en DI maar zou daar door uw persoonlijke inzet wellicht onder geschaard kunnen worden.
Diverse belastinginspecteurs accepteren de cursuskosten van cursussen aan de Academie op Kreta als aftrekpost, zo is gebleken.

Reserveren
Reserveren doet u door het reserveringsformulier in te vullen.

Wie is André Wierdsma?
André Wierdsma is bedrijfskundige en psycholoog met organisatie én klinische specialisatie. Hij is emeritus hoogleraar Organiseren en Co-creëren aan de Nyenrode Business Universiteit. Sinds 1986 is hij gasthoogleraar aan het China Europe International Business School (CEIBS) te Shanghai. Zijn interesses liggen op de invloed van cultuur op organiseren, veranderen en leidinggeven. Hij verwierf brede bekendheid met boeken, speeches en workshops over de lerende organisatie, verandermanagement, psychologie van samenwerken en leiderschap. Zijn ervaringsbasis ligt in het ontwikkelen en begeleiden van programma’s op het grensvlak van management- en organisatieontwikkeling. Hij is gefascineerd over de mogelijkheden en moeilijkheden van het collectief (h)erkennen en doorbreken van patronen in denken en handelen. Publicaties van hem zijn onder andere: 'Co-creatie van verandering' (2005), 'Lerend organiseren en veranderen’ (2011) met Joop Swieringa, ‘Plek der Moeite’(2012) en ‘Vrijmoedig positie kiezen; moreel leiderschap in vitale netwerken (2014). André Wierdsma is een veel gevraagde spreker en workshop begeleider op (internationale) conferenties.
Zie ook onderstaand optreden van André Wierdsma bij TEDx Amsterdam.
Vraag zijn afscheidsrede aan, onder aan deze pagina.Wie is Joep Dohmen?
Joep Dohmen is een bekend schrijver, filosoof en emeritus hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit Voor Humanistiek in Utrecht. Joep is sinds 2015 lector Bildung en Levenskunst aan het Centrum voor Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) . In 1992 was hij medeoprichter van Filosofie Magazine. Als ethicus concentreert hij zich op bestaansethiek, morele educatie en de kunst van het ouder worden. Kernthema's zijn: authenticiteit, deugden, geluk, houding, sociale zelfontplooing, tijd, vrijheid en zingeving. Van zijn hand verschenen o.a. de succesvolle boeken 'Tegen de onverschilligheid' , 'Over levenskunst', 'Brief aan een middelmatige man' (2010), 'De Prijs van de Vrijheid' (2011, gezamenlijk met Maarten van Buuren).
Joep Dohmen heeft al vele inspirerende cursussen over levenskunst gegeven op Kreta.