DEZE ACTIVITEIT VOND PLAATS IN HET VERLEDEN. U BENT IN ONS ARCHIEF.

Laat u meenemen langs de knoop- en keerpunten van uw levensloop door theoloog en ethicus Frits de Lange. Wat is voor u belangrijk geweest in uw leven? Hoe kijkt u daarop terug en hoe gaat u verder in het leven?

Frits de Lange neemt u mee naar de filosofie van Kierkegaard. Hij leert u uw eigen levenslijn te tekenen en uw eigen levensverhaal te schrijven. U daalt met hem af in de geboortegrot van Zeus en hij onthult de kracht van het Kretenziche labyrint door hem daadwerkelijk te gaan lopen. U wordt een rijk gevulde schatkamer van wijsheid en inzicht aangeboden. Frits de Lange:"Als we de draad willen aannemen die deze Ariadnes ons hebben aangereikt, zullen we monsters verslaan en het labyrint overwinnen!"

Klik op de playknop in onderstaand venster voor de video waarin Frits de Lange zelf vertelt over zijn week op Kreta.

U gaat ook daadwerkelijk aan de slag met het Kretenzische labyrint en zult ervaren hoe krachtig dat symbool is. Lees hoe de nuchtere journalist Stijn Fens in Trouw hier over schrijft.
U bent welkom bij Frits de Lange van 10 t/m 16 augustus 2014. Lees wat andere gasten vonden van deze cursus in Gastenboek deel 6.

Prijs en voorwaarden
De prijzen voor de cursusweek in 2014 met Frits de Lange variëren van € 1.160,-- tot € 1.290,-- per persoon. Dit is inclusief logies en een (bijna) geheel verzorgde cursusweek, exclusief vlucht. De prijs voor de transfers van en naar Heraklion is € 25,-- enkele reis per persoon.
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 20.
Ga naar de precieze prijzen en voorwaarden

Frits de Lange:
"De laatmoderne levensloop is een individueel project geworden, dat gezien de huidige levensverwachting ook nog heel lang kan gaan duren. Maar wat is in godsnaam de zin en betekenis ervan? De levensloop is lang geworden, maar hoe breed en diep is ze? De mythen en verhalen van weleer lijken hun krachtte hebben verloren. Heel de cultuurgeschiedenis door hebben mensen geprobeerd om het onzekere levenslot te bezweren met symbolische middelen. De levensloop werd in drieën, vieren, zessen, zevenen of tienen opgedeeld, verbonden met de gang van de seizoenen of de planeten, met de humeuren, de kalender of de wereld tijdperken. De levensloop werd als een reis van de ziel ervaren, op weg, groeiend naarzijn bestemming. Wij lijken al die duidingen kwijt te zijn.
Als 21 eeuws individu moeten we het allemaal zelf doen, lijkt het. Kunnen we dat? En dan ook nog in ons eentje? Nee, dat kunnen we níet, is mijn diepe overtuiging. We hebben tradities, beelden, symbolen en verhalen nodig om zin en betekenis te geven aan onze levensloop. Alleen via die omweg krijgen we toegang tot onszelf. De filosofie, de kunst, de religie, de mythologie, de spiegels die anderen ons voorhouden – ze vormen een rijk gevulde schatkamer van wijsheid en inzicht. Daaruit kunnen we putten om beter vorm en richting aan ons leven te geven.
Het leven lijkt soms een doolhof. Welke weg moeten we kiezen? Heeft ons leven een bestemming? Hoe vinden we ooit een uitweg? Theseus versloeg in het labyrint op Kreta de Minotaurus, dankzij de draad die Ariadne hem aanreikt. Misschien dat we dankzij de wijsheidstradities van de mensheid ook weer de draad van ons leven kunnen vinden, onze monsters verslaan, en kunnen leven bij helder daglicht".
 

Weekprogramma in het kort
Verspreid over de dagen zullen aan bod komen:

  • De druk om een stevig, volwassen, autonoom, redzaam Zelf te worden is enorm. Vroeger was je iemand door je plaats te kennen en in te nemen. Waar komt die pressie vandaan; kan het ook anders?
  • Vraag wie ik ben, en ik vertel je mijn levensverhaal. Laat dat verhaal zich literair verhelderen? Wat is het plot, wie zijn de karakters, welke hoofdstukken heeft het, hoeveel lagen heeft het? Wie is de auteur?
    De innerlijke reis.
  • De innerlijke reis. Het labyrint als archetype van de levensweg. Het Kretenzische labyrint geldt al duizenden jaren als de ruimtelijke verbeelding van de pelgrimage naar de essentie van het leven. Kan het ook ons nog wegwijs maken?
  • De filosofie ontstond uit de mythe. Maar de mythe heeft niet afgedaan. 'Symbolen geven te denken', schreef Ricoeur. Wat geeft Plato's mythe van de grot ons nog te denken over de levenslange zoektocht naar waarheid?
  • Knooppunten in de levensloop werden van oudsher in rituelen in de gemeenschap vormgegeven en gevierd. In de Grieks-Orthodoxe kerk op Kreta zijn ze nog springlevend. Wat kunnen we daar n onze seculiere, geïndividualiseerde 24 uurs economie nog van leren?