Gastenboek André Wierdsma en Joep Dohmen, juni 2017

Vanuit mijn rol als onderwijsbestuurder heb ik op Kreta een plek gevonden waar de tijd en de mogelijkheden waren om te reflecteren. Reflecteren op de waarden van de bestuurlijke opdracht en op de wijze van leiden van een grote organisatie, waarin vooral professionals werken. Zeer inspirerende colleges en gesprekken met ervaren professoren Joep en André die een enorme hoeveelheid kennis gedeeld hebben waardoor nieuwe inspiratie is ontstaan. De uitermate mooie plek in combinatie met een uitstekende volledige verzorging door Jacques en Hans waren daarbij de entourage die uitnodigde tot verdieping. De diverse, maar o zo leuke groep deelnemers van divers pluimage en achtergrond werd een hechte groep door de bijzondere verbinding die ontstond door onze gedeelde interesse in de inhoud van de week. Warm aanbevolen voor iedere bestuurder die behoefte heeft aan een plek om na te denken over de belangrijke thema’s en dilemma’s die je tegenkomt in ons belangrijke en boeiende werk.
Jos de Vriend

Deze training ging ik in omdat ik mijn leiderschap meer verdieping en stevigheid wilde geven. De grote aandacht waarmee de cruciale thema's als authenticiteit, autonomie en respect zijn besproken en doordacht, geven me stof tot nadenken en reflectie op verleden en toekomst. Dit was de plek en de tijd om te voelen waar ik sta. Deze training geeft me de moed en de energie om de verdiepingsslag te maken, nog beter te worden in wat ik doe en om de mensen in mijn team recht te doen. De aandacht van Hans en Jacques tilde deze training naar boven. Wat een afstemming op de inhoud! André en Joep zijn in hun samenspel een prachtig voorbeeld voor professioneel ontwikkelen, nieuwsgierigheid en een scherpe blik. Zij hebben een programma van colleges neergezet dat mij uitdaagt en zin geeft.
Willeke Rijkers

Een week uit het dagelijkse leven stappen en naar Kreta afreizen om op een fantastische locatie aan je eigen leiderschapskwaliteiten te werken, heeft mij handvatten en een goede voedingsbodem gegeven waar ik mij persoonlijk verder mee kan ontwikkelen. De college-invulling van Joep en André op het intellectuele vlak, gecombineerd met de niet te evenaren verzorging door Hans en Jacques, creëren een nieuw startpunt voor mijn verdere carrière.
Marc van Beerendonk

Ik heb taal aangereikt gekregen om na te denken over de onmogelijke dilemma's die een leider nu eenmaal op zijn pad vindt. Twee professoren gaven ons die taal door colleges, gesprekken, literatuuraanbevelingen en filmfragmenten. Wat hebben we gelachen!! In een groep van individuen die allen met dezelfde belangstelling naar deze cursus gekomen waren, hebben we uitgewisseld en van elkaar geleerd. Op een plek die alle voorwaarden in zich heeft om de waan van de dag te vergeten: Villa Dio Petres. Met de punctuele, zorgvuldige, gastronomisch onwaarschijnlijk goede verzorging door Hans en Jacques.
Dicky van der Zalm

Ik kan er geen woorden aan geven. Ben diep geraakt. Deze week heeft me laten ruiken aan diepe wijsheid en ik heb geproefd hoe het zou kunnen zijn om die wijsheid toe te passen. De week was een prachtige kleurrijk gedekte tafel vol lekkernijen waar het tafelkleed overheen lag. Ik mocht steeds een tipje van het kleed optillen en gulzig naar het eten kijken, een hapje nemen en verlangen naar meer!
Simone Fredriksz

Deze week week was voor mij een week van ontmoeting. Een ontmoeting met mijn 'stille ik' die onder invloed van de groep, de gepassioneerde docenten en een fantastische verzorging door onze gastheren Hans en Jacques, steeds aangeraakt werd om naar voren te komen. Filosofie vraagt om vertraging en niet à la minute het oordeel! Soms mijmerend, soms stotterend verschijnend, maar steeds geraakt om mezelf en anderen te ontmoeten. Ik neem een rugzak vol mooie herinneringen mee. Maar ik ga ook naar huis met vernieuwde ervaringen die in het komende tijdvak verder geëxploreerd worden, waarbij verfijning en verdieping door mij gezocht wordt. Deze week van leerervaringen zal mij als rizoom blijven voeden en zal mij ongetwijfeld blijvend laten connecteren met steeds nieuwe (levens)kennis. 
Kees Ooms

Deze cursus geeft me de woorden en begrippen voor het gevoel dat al langer bij me sluimerde. Het geeft er vorm en verdieping aan. Geweldig om dit in deze setting en met deze mensen te mogen doen en beleven. Komt enorm binnen. In een oase van rust, liefde en goede verzorging.
Marianne de Graaf